.

 
 

آگهی جذب هیات علمی و طرح سربازی بهمن ماه سال 94 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دریافت فرم جذب (فرم شماره یک)

 
 
 
 
 
 
     
 
   
 
 
تبریز - کد پستی 5164736931 تلفن : 35412135-041 دورنويس : 35412140-041
تمامی حقوق سایت برای دانشگاه هنر اسلامی تبریز محفوظ است.